Zamówienia


W zakładce zamówienia znajdziesz informacje o wszystkich spływających zamówieniach z twojego sklepu.  Masz też możliwość ręcznego dodania zamówienia, jeżeli klient do Ciebie dzwoni telefonicznie, zamawia poprzez chat lub maila

Lista zamówień zawiera niezbędne informacje do ich procesowania. Aby obejrzeć konkretne zamówienie należy kliknąć opcję „szczegóły” aby zobaczyć co klient zamówił.

 

Status zamówień

Status zamówienia określa stan jego realizacji. Każde nowe zamówienie, które przychodzi z systemu ma status „Nowe”. Każde kolejne zmiany statusów zależą od Ciebie i twoich pracowników

 

UWAGA!

Zmiany statusów skutkują wysłaniem stosownej informacji do klienta. Otrzyma on powiadomienie o zmianie statusu i realizacji zamówienia

 

Wszystkie te statusy są czysto informacyjne i pozwalają Ci procesować zamówienia i mieć nad nimi kontrolę.

 

Status płatności

Status płatności określa to czy zamówienie zostało opłacone czy nie jest zależne od tego jaką opcję płatności wybrał klient

 

 

Aby zobaczyć co wybrał konkretnie klient (szczegółowo) należy to sprawdzić na karcie szczegółów zamówienia:

 

 

Kanały płatności można zmieniać, jeżeli klient wybrał na przykład Paylane ale z jakiejś przyczyn zdecydował się zapłacić gotówką można mu przestawić sposób płatności na inny kanał

UWAGA!

W przypadku kanałów płatności automatycznej takiej jak PayLane statusy te są zmieniane AUTOMATYCZNIE po uzyskaniu przez system płatności informacji o zmianie statusu na pozytywny (lub odrzucony). Jeżeli zamówienie z wybraną płatnością elektroniczną nie ma zmienionego statusu na opłacony oznacza to, że potwierdzenie płatności jeszcze nie przyszło

 

Dostawca

Ta opcja służy do definiowania kto dostarczy nasze zamówienie. Pozwala na wybranie wcześniej zdefiniowanego dostawcy

 

Jeżeli dostawcy nie ma należy kliknąć przycisk „Dodaj dostawcę” i go dodać. A przy wyborze dostawcy wprowadza się numer przesyłki