Użytkownicy


Do systemu zamówień możesz zapraszać swoich współpracowników

 

Wystarczy, że podasz ich email i nazwę. Otrzymają wtedy stosowny mail gdzie będą mogli zarejestrować się w systemie. Jakie uprawnienia otrzymuje zaproszony użytkownik:

 

  • Dostęp do tablicy
  • Dostęp do zamówień
  • Dostęp do oferty
  • Dostęp do klientów

 

Zaproszony użytkownik traktowany jest jak pracownik. Nie ma dostępu do żadnych ustawień i systemów kontrolnych sklepu. W dowolnym momencie możesz usunąć użytkownika. System prowadzi również rejestr zachowania użytkowników