Uživatelé


Můžete pozvat své kolegy do objednávkového systému. Mohou vám tedy pomoci se správou příchozích objednávek a se samotným systémem.

Jediné, co musíte udělat, je přejít do uživatelské sekce a zadat jeho e-mail a jméno. Obdrží příslušnou e-mailovou pozvánku, kde se mohou zaregistrovat v systému.

Uživatelé pozvaní do systému vámi obdrží následující oprávnění:

  • Přístup na hrací plochu
  • Přístup k objednávkám
  • Přístup k produktům
  • Přístup ke klientům

UPOZORNĚNÍ!

Pozvaný uživatel je považován za zaměstnance. Nebudou mít přístup k žádným nastavením a řídicím systémům obchodů. Uživatele můžete kdykoli smazat. Systém také udržuje záznamy o chování uživatelů.