Objednávky


Na kartě objednávky naleznete informace o všech objednávkách plynoucích z vašeho online obchodu. Objednávku můžete také přidat ručně, pokud vám zákazník zavolá telefonicky nebo objednávky prostřednictvím chatu nebo e-mailu. Tato část systému je nejdůležitější ve vašem novém doručovacím podnikání.

 

Seznam objednávek obsahuje všechny potřebné informace potřebné k jejich zpracování. Chcete-li zobrazit informace o konkrétní objednávce, klikněte na „podrobnosti“ a podívejte se, co si zákazník objednal. Podrobnosti se sem přidávají automaticky, když někdo zadá objednávku z vaší stránky.

 

Stav objednávky

Každá objednávka přicházející do systému má status „Nová“, který vás informuje, že objednávka přišla do systému a nikdo se jí nedotkne. Po vyzvednutí objednávky byste měli změnit stav na „připravuje se“

 

VAROVÁNÍ!

Když změníte stav objednávky, informace o ní se odešlou klientovi. Obdrží oznámení o změně stavu a výkonu objednávky.

Status platby

Stav platby určuje, zda byla objednávka zaplacena či nikoli, podle toho, jakou možnost platby si zákazník vybral.

Chcete-li zobrazit platební metodu zvolenou zákazníkem, klikněte na tlačítko podrobností:

 

 

V případě potřeby lze platební metody změnit. Například zákazník si vybral Stripe, ale z nějakého důvodu se místo toho rozhodl zaplatit v hotovosti; mohou změnit platební metodu na jiný kanál.

VAROVÁNÍ!

V případě automatických platebních kanálů, jako je Stripe, se tyto stavy AUTOMATICKY změní poté, co platební systém obdrží informace o změně stavu na pozitivní (nebo zamítnut). Pokud se u objednávky s elektronickou platbou nezměnil její stav na zaplacenou, znamená to, že potvrzení platby ještě nedorazilo.

Dodávka

Tato možnost se používá k určení, kdo doručí vaši objednávku. Umožňuje vám vybrat předdefinovaného doručovatele nebo společnost třetí strany. Tuto možnost nemusíte použít ke zpracování vaší objednávky, ale pokud chcete pro své klienty vybudovat složitější doručovací systém a úžasný zážitek, bude dobré jej použít. Budou upozorněni na stav dodávky a budou moci sledovat objednávku.

 

Pokud ještě nemáte žádného řidiče / doručovatele, můžete ho přidat poskytnutím kontaktních údajů.