APP: Objednávky - statusy


   

Po kliknutí na objednávku získate prístup k podrobným informáciám, ktoré môžete od nej vyžadovať. Priamo z tohto okna môžete zmeniť stav objednávky kliknutím na tlačidlo Zmeniť stav. Zmena stavov vám pomôže efektívne spravovať a sledovať všetky procesy doručovania.

POZOR!

Keď zmeníte stav objednávky v aplikácii, automaticky sa zosynchronizuje s webovou verziou účtu a naopak. Takže nemusíte robiť rovnakú operáciu dvakrát.


VÝSTRAHA!

Keď zmeníte stav objednávky, oznámenie o nej sa odošle klientovi e-mailom.