Spôsob platby


Spôsoby platby sú pre zákazníkov veľmi dôležité. Môžete sa rozhodnúť, ktoré platobné kanály chcete svojim zákazníkom sprístupniť. Základným platobným kanálom je platba v hotovosti.

Platby v hotovosti môžete kedykoľvek vypnúť.

VÝSTRAHA!

Ak chcete, aby bol váš web aktívny, musíte mať aspoň jeden aktívny platobný kanál, inak stránka nebude prijímať objednávky od zákazníkov.

Tradičný prevod:

 

Tradičné prevody sú možné, nejde však o odporúčanú možnosť platby pre online objednávky. Objednávky sú vybavované okamžite, ale čakacia doba na prevod môže byť dlhšia. Túto možnosť si napriek tomu môžete zvoliť.

VÝSTRAHA!

Systém automaticky nekontroluje prevody v banke; musíte ručne skontrolovať prevody a označiť, ktoré objednávky sú zaplatené.

Kreditné karty alebo online prevody

Možnosť konfigurácie Stripe vám dáva príležitosť nakonfigurovať spôsob platby na základe kreditných kariet.

VÝSTRAHA!

V prípade platieb elektronickým prevodom bude systém automaticky dostávať informácie o zaplatených objednávkach a meniť ich stavy.