APP: Príjem objednávok


Na hlavnej obrazovke nájdete informácie o všetkých objednávkach plynúcich z vášho obchodu.

Zoznam objednávok obsahuje všetky potrebné informácie potrebné na ich vybavenie, napríklad:

1. Aktuálny stav objednávky

2. Informácie o klientovi

3. Typ dodávky

4. Stav platby

POZOR!

Všetky objednávky môžete zoradiť podľa ich stavu. Môžete napríklad zobraziť iba objednávky, ktoré sa práve pripravujú.